Institut for Professionelle Samtaler

Erhvervspsykolog Anna Margrethe Nebel

Certificering

Certificering i supervision

Intro

Få papir på dine kompetencer

Bliv certificeret supervisor hos Institut for Professionelle Samtaler på en uddannelse akkrediteret af EMCC (European Mentoring and Coaching Counsil).

Certificering i supervision er for dig, der ønsker at skærpe og få papir på dine kompetencer gennem et intensivt uddannelsesforløb. Hos Institut for Professionelle Samtaler får du en uddannelse i supervision af høj kvalitet, der giver dig kompetencer til at udøve supervision og derigennem understøtte refleksivitet, kvalitet og trivsel i arbejdsliv og -opgaver.

Se mere om EMCC her www.emccglobal.org.

Kontakt mig for at komme i gang

Alle kurser bestilles og skræddersyes i samarbejde med Institut for Professionelle Samtaler, så indhold og udbytte matcher jeres organisations behov og økonomi.

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om dette.

Formål

Uddannelsen giver dig

Uddannelsen gør dig i stand til at yde supervision til individer og grupper både internt og eksternt.

Udbytte

På uddannelsen lærer du

På uddannelsen lærer du at håndtere supervisionskontrakten og processen samt at facilitere udvikling og udøve støtte tilpasset dem, du superviserer både i henhold til og for at understøtte professionelle standarder.

Du arbejder med din egenbevidsthed om både styrker og begrænsninger i dine supervisionskompetencer og -kapacitet, ligesom du tilegner dig viden om og redskaber til at arbejde relationelt og systemisk i supervisionssammenhænge.

Indhold

Uddannelsen består af fem moduler

På de fem obligatoriske moduler får deltagerne et teoretisk og et praktisk afsæt for at yde supervision.

v
Modul 1
(2 dage)

Individuel supervision

Facilitering af individuel supervision.

Håndtering af supervisionskontrakten og processen, så supervisor støtter og udfordrer.

Gennemgang af systemisk teori og redskaber.

w
Modul 2
(2 dage)

Gruppesupervision

Facilitering af gruppesupervision.

At skabe et psykologisk trygt refleksionsrum med viden om og redskaber til håndtering af gruppedynamikker.

Gennemgang af systemisk teori og redskaber samt gruppepsykologi.

Modul 3
(2 dage)

Feedback

Facilitering af feedback.

Supervisionsrummet som et læringsunderstøttende rum, hvor afsættet er styrkebaseret læringsteori og redskaber til styrkebaserede samtaler med individer og grupper.

Modul 4
(2 dage)

Eksistentiel supervision

Vi kommer ind på at facilitere supervision på etiske og eksistentielle problemstillinger, hvor fokus er mindre på at gøre noget ved og mere på at være med en problemstilling.

Viden om belastningpsykologi og redskaber til at arbejde med dette.

R
Modul 5
(1 dag)

Certificeringsdag

Forud for denne certificeringsdag afleveres en tre-fire siders refleksionsopgave.

På dagen arbejdes med egen stil og videreudvikling, som supervisor samt EMCC´s etiske kodeks og kompetencer.

Ud over undervisningsmodulerne består uddannelsen af følgende:

 

  • Relevant litteratur knyttet til de enkelte moduler.
  • Læringsmakkerskab: Deltagerne får en læringsmakker, de mødes med og træner supervision med i undervisningsforløbet.
  • Dokumentation af erfaring: For at bestå certificeringen skal hver deltager dokumentere 32 timers supervision forud for certificering.
  • Logs: Der arbejdes med feedback-logs, refleksions-logs og makker-observations-logs på både undervisningsmoduler og mellem disse, der alle giver deltagerne mulighed for at arbejde med og udvikle egen stil i forløbet.
  • Videooptagelser af supervision: På undervisningsmodulerne modtager deltagerne supervision på supervision, de selv har faciliteret og optaget på video. Supervisionen faciliteres af underviserne i mindre grupper.
  • Forud for certificering afleveres en tre-fire siders refleksionsopgave, hvori deltagerne reflekterer over teori, redskaber og erfaring med disse.

“Anna Margrethe har med respekt for og med nysgerrighed på vores organisation skabt en supervisionsuddannelse, der passer fuldstændig til vores behov. Hos Anna Margrethe får man ikke hyldevarer, men et forløb der møder alles forventninger og forhåbninger.

– Steen Thykjær, projektkoordinator og Dorte Kallestrup Mortensen, sekretariatsleder i Offerrådgivningen

Form

Sådan er uddannelsen delt op

Uddannelsen består af i alt fem moduler fordelt på ni undervisningsdage. Fire af modulerne er på to dage, og et modul er på en dag. Undervisningsmodulerne er en palette af teori, redskaber, demonstration af redskaberne, træning med feedback fra underviser og deltagere samt supervision på supervision.

Undervisningsdage

Moduler

Mød dine undervisere

Anna Margrethe Nebel

Cand. Psych. Aut.

Indehaver af Institut for Professionelle Samtaler

Maibritt Højgaard

Maibritt Højgaard

Cand. Psych.

Elisabeth Skov Nielsen

Elisabet Skov Nielsen

Cand. Psych.

Målgruppe

Er certificering for dig?

Certificering i supervision er for dig, der superviserer:

Kolleger – eller ønsker at styrke en kultur internt,
hvor der efterspørges og ydes supervision.

Eksternt – og ønsker at skærpe og få papir på dine
kompetencer gennem et intensivt uddannelsesforløb.