Institut for Professionelle Samtaler

Erhvervspsykolog Anna Margrethe Nebel

Kursus

Observations- og feedbackuddannelse i samtaler

Intro

Kender du det?

Kender du det, at du selv eller dine medarbejdere ikke helt når i mål med en samtale i professionelt regi?

Samtalerne lykkes ikke rigtig, har ikke den ønskede effekt eller tager en drejning. Pludselig kommer man måske helt i tvivl om, hvad målet med samtalen er, og hvorfor man har den. Men hvad skal der til for at ændre det?

Med en uddannelse i observation og feedback kan du agere i dine egne og andres samtaler og styrke de professionelle samtaler i organisationen med afsæt i observerede data frem for mavefornemmelser.

Bestil kursus

Alle kurser bestilles og skræddersyes i samarbejde med Institut for Professionelle Samtaler, så indhold og udbytte matcher jeres organisations behov og økonomi.

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om dette.

Formål

Som deltager lærer du

På observations- og feedbackuddannelsen i samtaler trænes deltagere til at observere og give feedback på egne og andres professionelle samtaler.

Udbytte

Som deltager får du

Viden om og træning i at observere og indhente relevante data via observationer af samtaler.

Byggestenene til at øge kvaliteten i samtalerne på baggrund af jeres egen praksis – og dermed mere output i forhold til jeres tid og ressourcer (og energi!).

Værktøjer til at føre feedbackende samtaler om samtalerne og derigennem højne kvaliteten og bevidstheden om egne vaner og blinde pletter i samtalerne.

Indhold

Kurset består af tre moduler

På de tre obligatoriske moduler får deltagerne et teoretisk og et praktisk afsæt for at observere arbejdsmiljøet og analysere data, så I sammen kan afsøge og igangsætte gode løsninger.

Modul 1

Lær at observere

Gennem øvelser, film, rollespil og teoretisk undervisning lærer vi trafikreglerne for grundlæggende observationspraksis.

Vi kommer fx ind på:

 • Observationer og etik i en faglig kontekst.
 • Hvordan man skriver gode observationsnotater, der kan bruges til kollegial feedback.
 • Produktion af observationsanalyser, der bidrager til faktiske forandringer.
Modul 2

Professionelle samtaler

Lær at observere, hvad der sker i og omkring samtalen i en faglig kontekst – og hvordan I skaber øget fremdrift og kvalitet med samtalerne.

Vi kommer ind på hvordan:

 • Et tydeligt formål sikres samt gennemsigtighed i samtalerne.
 • Der arbejdes med fælles mål.
 • Samtalerne bliver handlingsorienterede.
 • Der utilsigtet tales forbi hinanden.
 • Der sikres forståelsen af samtalens mest centrale begreber og procedurer.
Modul 3

Feedback

Lær hvordan mennesker responderer i feedbacksituationer og få værktøjerne til at føre gode, konstruktive samtaler med kollegaer for at øge læringskulturen i organisationen.

Vi arbejder fx med:

 • Reaktionsmønstre i feedbacksituationer, og hvordan man giver og modtager feedback.
 • Coachende værktøjer fx samtalestyring og rammesætning.
 • Læringsalliancer og arbejdet med mål og delmål for udvikling.
Form

Sådan er kurset delt op

Kurset består af 12 kursusdage over tre måneder:
Tre faste moduler med i alt seks dages intensiv undervisning ved førende fagspecialister.
Ni timers selvstudie i egen praksis med online vejledning og sparring fra underviser.

Måneder

Kursusdage

Undervisningsdage

Timers selvstudie

Mød dine undervisere

Anna Margrethe Nebel

Cand. Psych. Aut.

Indehaver af Institut for Professionelle Samtaler

Nadia El-Gendi

Cand. Pæd. Ant.

Indehaver af På Tværs

Trine Grundahl

Trine Grundahl

Cand. Pæd. Ant.

Indehaver af Lydhør

Målgruppe

Er kurset for dig?

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere, der har samtaler som en del af deres arbejde.