Institut for Professionelle Samtaler

Erhvervspsykolog Anna Margrethe Nebel

Om Anna Margrethe Nebel

Hvem er jeg?

Psykolog | Coach | Supervisor | Procesfacilitator | Organisationsudvikler | Foredragsholder | Underviser

Jeg er autoriseret psykolog og har mange års erfaring med supervision og coaching, ligesom jeg er en ferm underviser og proceskonsulent, der sætter en ære i altid at skræddersy mine ydelser til kunden.

h

CV

Linkedin

I mødet med mine kunder ser jeg det som min opgave at gøre noget anderledes, end det kunden selv har formået at gøre indtil nu.

Min arbejdserfaring

Min arbejdserfaring inden jeg blev selvstændig rækker 10 år tilbage.

Jeg har arbejdet som chefkonsulent hos henholdsvis Attractor A/S, Rambøll Management Consulting og Mannaz A/S, og herigennem har jeg gjort mig mange erfaringer inden for coaching, supervision, proceskonsultationer, undervisning m.m.

Min metode

Gennem min arbejdserfaring som konsulent og psykolog har jeg fået den systemiske tilgang helt ind under huden. Derudover har jeg gennem årene fundet stor værdi i metoder og tilgange som eksempelvis eksistentialistisk og neurobiologisk tilgang samt metakognitiv teori og metode.

Jeg benytter mig også af antropologiske metoder til kulturobservationer af eksempelvis trivsel og samarbejde.

Min indstilling

Det er min indgangsvinkel, at organisationer bliver bedre rustet ved at blive præsenteret for nye perspektiver på både kendte og nye situationer. Kommer du som organisation eller kunde til mig med et ønske eller behov af en art, er det mit mål at tilbyde tilpas støtte og enten skævhed eller udfordring i en ligeværdig relation.

Den ekspertise, både I og jeg besidder i forhold til at kunne komme videre med opgaven, anerkender og bruger jeg aktivt.

“Anna Margrethe udviste i forløbet en meget høj faglig og menneskelig bredde og spændvidde, og samarbejdet var kendetegnet af høj professionalisme, stor faglig kapacitet og ikke mindst interesse for vores organisation og frivillige.”

– Dorthe Kallestrup Mortensen, sekretariatsleder i Offerrådgivningen